Aanvraag uittreksel overlijdensakteGegevens van de aanvrager
Gegevens van de overledene