Aanvraag akte van overlijdenGegevens van de aanvrager
Gegevens van de overledene