Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De Gemeente Kluisbergen heft voor het aanslagjaar 2021 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting wordt vastgesteld op 6,5 (zes en een half) % van de personenbelasting.