Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)

De Gemeente Kluisbergen heft voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 een belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone).

Deze belasting beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren toegelaten is en waar een beperkte parkeertijd (blauwe zone) van toepassing is.

De belasting bedraagt

  • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
  • een forfaitair bedrag van 20,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is

De belasting is verschuldigd van zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is