Belasting op masten en pylonen

De gemeente Kluisbergen heft een belasting voor de periode 2020 tot en met 2025 op allerhande masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Onder het begrip mast dient te worden verstaan een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter

Onder het begrip pyloon dient te worden verstaan een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter.

De belasting bedraagt

  • 2.500,00 EUR per mast of pyloon