Belasting voor ambulante activiteiten op het openbaar domein

De gemeente Kluisbergen heft voor de periode 2020-2025 een belasting op ambulante activiteiten op het openbaar domein.

De belasting bedraagt

  • Minder dan 5 keer of 5 keer per jaar: 250,00 euro/jaar (ook bij éénmalige activiteiten dient deze som betaald te worden)
  • Tussen 6 en 10 keer per jaar: 400,00 euro/jaar
  • Tussen 10 en 15 keer per jaar: 525,00 euro/jaar
  • Meer dan 15 keer per jaar: 625,00 euro/jaar

De belasting is verschuldigd door diegene aan wie de machtiging voor ambulante activiteit op het openbaar domein werd afgeleverd.