Volmacht voor het afhalen van documenten

Soms is het onmogelijk om persoonlijk documenten af te halen in het gemeentehuis.

Je kan wel iemand anders een volmacht geven om in jouw naam de gevraagde documenten af te halen.

Hiervoor kan je het onderstaande formulier volledig ingevuld en ondertekend meegeven aan de volmachthouder.

Bij het afhalen van de documenten zorg je ervoor dat de volmachthouder een (kopie van) je identiteitskaart kan tonen.

Vergeet daarnaast niet om het (voorlopig) rijbewijs of de vervallen reispas mee te geven indien van toepassing

Volgende documenten kunnen enkel persoonlijk afgehaald worden.

  • Identiteitskaart voor +12-jarigen
  • Strafregister Model 596.2 (activiteiten met contacten met kinderen en jongeren)