Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het Bijzonder Comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het Bijzonder Comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW:

  • 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder;
  • 8 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 tot en met 47 leden;
  • 10 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 49 tot en met 51 leden;
  • 12 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 53 leden of meer.

Dit geeft volgend resultaat voor Kluisbergen, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten:

Lijst

Zetels OCMW-raad

Zetels bijzonder comité

N-VA

1

0

CD&V PLUS

5

2

Gemeentebelangen

11

4

De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

De leden

LVLV

Linda Van den Abeele

4de schepen
Telefoonnummer
0495 24 33 25
TMTM

Marie Thérèse Martin

Lid BCSD
Telefoonnummer
0476 36 08 46
GLGL

Geert Lavens

Lid BCSD
Telefoonnummer
0498 24 94 78
FMFM

Freddy Martens

Lid BCSD
Telefoonnummer
0496089402
MMMM

Monique Maes

Lid BCSD
Telefoonnummer
055 38 92 31
VBVB

Véronique Bourgeois

Lid BCSD
Telefoonnummer
055 38 98 00
DADA

Dina Anrys

Lid BCSD
Telefoonnummer
055 38 60 56
E-mailadres