Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.  De gemeente Kluisbergen heeft 17 gemeenteraadsleden.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur kent aan de gemeenteraad kaderbevoegdheden toe.

Dit omvat de bevoegdheid

  • voor zaken van gemeentelijk belang en aan de gemeente toevertrouwde medebewindstaken;
  • om het beleid van de gemeente te bepalen en algemene regels vast te stellen;
  • om gemeentelijke reglementen vast te stellen