Samenstelling

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester (tevens voorzitter van het vast bureau) neemt de hoogste rang in als lid van het college en dus ook als lid van het vast bureau.

Philippe WillequetPhilippe Willequet

Philippe Willequet

Burgemeester
Telefoonnummer
0496 28 89 79
LDLD

Lode Dekimpe

1ste schepen
Telefoonnummer
0495 21 82 69
JLJL

José Lacres

2de schepen
Telefoonnummer
0485 95 69 02
FDFD

Frank De Backer

3de schepen
Telefoonnummer
0475 92 83 33
LVLV

Linda Van den Abeele

4de schepen
Telefoonnummer
0495 24 33 25