Klachten

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 
Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die volgens hen het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een eventuele klacht tegen een beslissing van een orgaan van de gemeente indienen via een digitaal klachtenformulier of via aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.
Je kan de klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info vind je hier.

 

Iets melden aan het gemeentebestuur?

Je kan steeds je melding schriftelijk doen aan het College van Burgemeester en Schepenen (Parklaan 16, 9690 Kluisbergen) of via onderstaand meldingsformulier.