Ruien 2.0

Participatietraject met inwoners. Hoe zie jij de toekomst van de dorpskern van Ruien?

Ruien is als deelgemeente van Kluisbergen een dorp met heel wat geschiedenis, troeven, opportuniteiten en actieve verenigingen. Het is gelegen tussen Schelde en Kluisbos en omgeven door prachtig landelijk gebied in de Vlaamse Ardennen. Het is vandaag ontsloten met trage wegen, wandelpaden en fietsroutes langs historisch weefsel en nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwe woonbuurt ‘Rosalinde’ en de industriële site. Hoe kunnen we de toekomst van de dorpskern van Ruien verder vorm geven? Graag willen we de inwoners van Kluisbergen, en in het bijzonder Ruien, betrekken bij deze plannen. Daarom plant het bestuur 3 participatie-avonden om hierover van gedachten te wisselen.

“Ruien 2.0. Hoe zie jij de toekomst van onze dorpskern?” 
Onder deze naam wordt de campagne voor de 3 participatieavonden op gang getrokken.

Alle inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen of organisaties uit Kluisbergen zijn welkom om mee te denken. Op de eerste avond wordt samen met de deelnemers de analyse gemaakt van de sterktes en opportuniteiten van de dorpskern te Ruien. Er wordt ook nagedacht over de bedreigingen en zwaktes. Intercommunale SOLVA begeleidt deze eerste participatieavond. Ze brengen enkele cijfers over de gemeente, zoals de bevolkingsgroei en de ruimtelijke verandering tot op vandaag. Er wordt een blik geworpen op de toekomstige evoluties, zoals de groei van gezinnen, zeker met de uitbreiding van het woongebied Rosalinde achter de begraafplaats. Daarna wordt een inspirerende presentatie voorzien over het dorp van de toekomst, van waaruit deelnemers worden uitgenodigd om te dromen over hoe een toekomstige dorpskern van Ruien eruit kan zien. Er wordt tijd voorzien om ideeën te formuleren en er ook vorm aan te geven. In een volgende stap van dit participatietraject wil het bestuur hiermee ook concreet aan de slag. De input van de participatieavonden geven het bestuur alvast voeding in de uitvoering van enkele acties uit het meerjarenplan.

Eerste participatieavond - Praktische informatie:

De datum van de eerste participatieavond zal later, wanneer we weten op welk moment we terug fysiek mogen samenkomen, gecommuniceerd worden.

De Bouwdoos

De zichtbare kern van Ruien is het kerkplein, zoals in vele gemeenten het geval is. Op donderdag 14 januari 2021 werd hierover een online infomoment georganiseerd. Met dit project willen partners Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Logo Gezond+ en SOLVA vijf pleinen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen tijdelijk in een nieuw jasje steken. Dit project wordt gerealiseerd in Ruien gedurende 1 maand (juni-juli 2021) dankzij subsidies via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.

Download hier de presentatie die op 14 januari 2021 werd toegelicht tijdens het online infomoment.

De verdere ontwikkeling van deelproject vind je op www.kluisbergen.be/bouwdoos.

Nieuws

Op deze pagina houden we iedereen op de hoogte over het verloop van het traject, de resultaten uit de participatieavonden en de volgende stappen.

Voor meer vragen, kan u mailen naar ruien2.0@kluisbergen.be.