De Bouwdoos Kluisbergen

Zeg het eens...
Hoe zou jij het Ruienplein herinrichten?

Met het project de ‘Bouwdoos’ willen we het Ruienplein gedurende 1 maand tijdelijk herinrichten van 26 juni t/m 30 juli 2021.

‘De Bouwdoos’ is een project van intercommunale SOLVA, Logo Gezond+, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.  Met dit project zullen in de Vlaamse Ardennen 5 dorpspleinen, gedurende 1 maand, een tijdelijke nieuwe invulling krijgen. Onze gemeente is de eerste gemeente die De Bouwdoos op bezoek krijgt.

Dorpspleinen vormen, ook vandaag nog, het natuurlijke hart van onze dorpskernen. Hoe kunnen we deze, vaak verharde en onderbenutte, pleinen nieuw leven inblazen? Dat is de uitdaging waar het project voor staat.

Om dit tot een succes te maken is een samenwerking met jullie, inwoners, (jeugd)verenigingen, scholen, ondernemers ... van groot belang. Ruien kent een actief verenigingsleven. Ook deze verenigingen worden uitgenodigd om actief te participeren in het project. De Bouwdoos is immers een goed gevulde container vol fysiek materiaal zoals zit-, speel- en bouwelementen. Dit wordt ingezet om het plein tijdelijk herin te richten. Een participatietraject wordt opgezet om inwoners te betrekken, plannen uit te tekenen, activiteiten te bedenken, met de bouwelementen aan de slag te gaan en de herinrichting uit te voeren. Eventueel gaan creatievelingen, scholieren en lokale makers nog aan de slag om unieke stukken te maken die op het plein een plekje krijgen.

Vanuit een goede evaluatie en een verbindend slotfeest (hopelijk) zal een analyse worden gemaakt van de tijdelijke herinrichting om zo te komen tot een meer duurzaam voorstel. We hebben immers de ambitie om een visie uit te werken omtrent de herbestemming van de kerk en de kern van Ruien. Het traject Ruien 2.0. werd door corona uitgesteld, maar zal in het najaar opnieuw opgenomen worden. De Bouwdoos maakt hier deel van uit en is alvast een perfecte testopstelling om inzicht te krijgen in hoe het plein er in de toekomst mogelijks zou kunnen uitzien.

Het project wordt stap voor stap uitgevoerd. Van elke genomen stap zal je hieronder een klein verslag vinden.

Stap 1: inspiratieavond 18 maart 2021

Het was een zeer inspirerende avond waar maar liefst 30 Kluisbergenaren actief aan deelnamen. Er werden heel wat leuke ideeën geopperd. Hieronder vind je alvast enkele toppers:

 1. Meer groen
 2. Zitbanken, picnic tafels,..
 3. Culturele activiteiten
 4. Verkeersremmers/geluidsbuffers
 5. Vaste ruimte voor tijdelijke horeca, markten, foodtrucks ...
 6. Afgesloten zone voor spelende kinderen

Van de 30 deelnemers gaven er 10 aan dat ze zich willen engageren om de ideeën, die uit de inspiratieavond naar boven kwamen, om te zetten in concrete plannen. Zij vormen vanaf nu de Kerngroep:

 • An Van Assche
 • Clémence Pauwels
 • Elisabeth Vercammen
 • Geert Bonte
 • Jurgen Vandriessche
 • Leen Messiaen
 • Marilene De Fruytier
 • Ronny Billemon
 • Silke Maes
 • Wendy Beel

Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de bruisende brainstormsessie.

Videoverslag

Inhoud De Bouwdoos

Inhoud De Bouwdoos.pdf

Met dank aan

part