Zwerfvuil en sluikstort

Een leeg blikje, hondenpoep op het voetpad, afvalzakken … Zwerfvuil en sluikstort zorgt voor heel wat ergernis. Om deze problematiek aan te pakken, zet het lokaal bestuur acties op touw om de netheid op het openbaar domein te verbeteren. Al dat afval ontsiert het straatbeeld, verstopt de riolen, vervuilt de bodem en het water ... en kan gevaarlijk zijn voor voorbijgangers en opruimers. Afval achterlaten is verboden en kan bestraft worden met een GAS-boete.

Zwerfvuil of Sluikstort

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, flyers, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, as uit een autoasbak …

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij bushaltes, textielcontainers en dergelijke.

Wat doet de gemeente?

Werk maken van een propere gemeente, dat doen we niet alleen! De gemeentediensten, de dienst milieu, intercommunale ILvA, Mooimakers ... én uiteraard iedereen die gebruik maakt van het openbaar domein draagt zijn of haar steentje bij. We pakken de afvalproblematiek op integrale wijze samen met alle stakeholders aan:

  • Een actief vuilbakkenbeleid en een wekelijkse ledigingsronde van de straatvuilbakken
  • Gratis handschoenen, fluohesjes, zwerfvuilzakken … ter beschikking te stellen en logistieke ondersteuning bij zwerfvuilacties bieden voor scholen, verenigingen, wijkcomités, …
  • Er worden jaarlijks 2 veegrondes over gans de gemeente uitgevoerd, waarbij alle zwerfvuil wordt opgeveegd.
  • De lokaal toezichthouders, de gemeentediensten, politieagenten ... sporen samen sluikstorters op. Alle sluikstorten op openbaar domein worden door de gemeentediensten opgeruimd na de melding ervan. Sluikstorters die bij de lurven worden gevat, mogen zich aan hoge GAS-boetes of een doorverwijzing naar het parket verwachten.

Wat kan je zelf doen?

Begin bij het begin en houd je stoep vrij van zwerfvuil. Het duurt slechts enkele minuten en je bewijst er je buurt een grote dienst mee. Je kan je ook registreren via https://mooimakers.be/mijn-propere-stoep om jouw propere stoep-inspanningen kenbaar te maken aan al je buren.

Ben je gemotiveerd om meer dan je eigen stoep proper te houden? Neem dan contact op met de milieudienst en geef je op als mooimaker. Je kan bij de milieudienst na afspraak een grijper, een fluojasje, handschoenen en zwerfvuilzakken verkrijgen. Je kiest zelf de frequentie waarmee je op stap gaat. Heb je een volle zwerfvuilzak? Dan komen de gemeentediensten die bij je thuis oppikken na een telefoontje naar de milieudienst. (meer info via de milieudienst of via https://mooimakers.be/)

Sluikstort op privaat terrein

Ben je eigenaar van een terrein waarop een sluikstort gedumpt is, dan zal je zelf moeten instaan voor de opruiming daarvan. Je kan klacht indienen bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden.