Milieuklachten

De milieudienst van de gemeente fungeert als centraal meldpunt voor milieuklachten, dit zijn klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder. De milieudienst is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. Na de kantooruren kan voor dringende interventies contact opgenomen worden met de politiediensten, die 24 uur op 24 bereikbaar zijn. Ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn worden rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.