Milieuwegwijzer

Bepaal zelf welke milieuvergunning je nodig hebt.

De afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft sinds 2013 opnieuw een toepassing online staan waarmee burgers en startende ondernemers kunnen nagaan of een geplande activiteit al dan niet milieuvergunningsplichtig of meldingsplichtig is. Hierbij wordt vooral gemikt op vrij eenvoudige activiteiten (zelfstandigen en KMO’s) en minder op complexe industriële inrichtingen (vb. olieraffinaderij).

Op dit ogenblik kan je bij de Milieuwegwijzer terecht voor ongeveer 50 activiteiten. De komende jaren zal het aantal activiteiten stelselmatig worden uitgebreid aan een tempo van zowat 15 nieuwe activiteiten per jaar.

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Kies uit de lijst van activiteiten één of meerdere activiteiten die je op eenzelfde locatie wenst uit te baten.
  • Stap 2: Doorloop de vragenlijst (gaande van een vijftal tot tientallen vragen). Je vindt bij elke vraag aan de rechterzijde aanvullende informatie die je kan helpen bij het beantwoorden van de vraag.
  • Stap 3: Na het doorlopen van de vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van je bedrijf en de overeenkomstige rubrieken. Dit kan je gebruiken bij het indienen van een melding of milieuvergunningsaanvraag.