Rattenverdelging

RATO vzw staat in voor de rattenbestrijding in Kluisbergen.

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van eieren, …

Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat (voedsel – beschutting- water). Zolang dit niet is gebeurd, zullen de ratten systematisch terugkomen. Het heeft geen zin om ratten te bestrijden als ze nog rondslingerend eten in kippen- of konijnenhokken of op composthopen vinden.

Inwoners van Kluisbergen kunnen gratis beroep doen op de vzw RATO om ratten te verdelgen op privéterrein. Dit betekent wel dat er geen gratis rattenvergif (zakjes met korrels of blokjes) meer kan bekomen worden op de milieudienst.

RATO staat voor Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen. Momenteel zijn er in onze provincie 24 gemeentebesturen die de rattenbestrijding laten uitvoeren door RATO. Kluisbergen is er één van. RATO werkt met professionele medewerkers, die zich toeleggen op uitvoering van rattenbestrijding, exotenbeheersing en werkzaamheden in het buitengebied.

De basis van de rattenbestrijding is gebiedsdekkend speurwerk. Een speurder gaat actief op zoek naar sporen van zowel bruine als muskusratten. Het hele gemeentelijke buitengebied wordt op deze wijze grondig onderzocht. Meteen bij het vinden van een haard op openbaar terrein wordt ingegrepen. Voor muskusratten met fuiken en klemmen, voor bruine ratten met het plaatsen van lokazen. Zo wordt voorkomen dat er pas opgetreden wordt als er een plaag uitbreekt. Preventie is een belangrijk aandachtspunt.

Bijstand aan particulieren

 • De vzw RATO staat de inwoners met raad en daad bij, na melding van aanwezigheid van ratten en dat binnen de week volgend op de melding;
   
 • Deze bijstand gebeurt door professionele bestrijders, waardoor de kans op slagen veel groter is;
   
 • RATO zoekt samen met de melder naar de oorzaken van de aanwezigheid van ratten en bespreekt mogelijke preventieve maatregelen. Een bestrijdingsactie is pas effectief als er ook iets aan de bron van de rattenplaag gebeurt of als de leefomstandigheden voor de ratten minder gunstig worden. Bruine ratten komen voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn.
   
 • RATO geeft advies aan de melder over hoe hij zelf de bestrijding het best verderzet. Als de bron van overlast afkomstig is van openbaar domein, dan zal dat ook opgevolgd worden door de bestrijders van RATO
   
 • Een betere dosering van het gif kan voorkomen dat ratten resistent worden en dat is het grootste gevaar dat kan optreden.
   
 • RATO geeft advies over waar er vergif kan gekocht worden en op basis van welke werkzame stof dat rattenvergif moet zijn. Het gemeentebestuur heeft de verdeling van gratis rattenvergif volledig afgeschaft in het kader van Europese regelgeving.

Openbare terreinen

In de omgeving van de melder wordt het openbaar terrein onderzocht op sporen en aansluitend behandeld.

Meldpunt rattenbestrijding 

Milieudienst (Berchemstraat 55A - T 055 23 16 43 – Ann Taghon).
De gemeente geeft de melding zo snel mogelijk door aan RATO.

RATO gaat enkel langs op die terreinen waar de verantwoordelijke toestemming geeft om het terrein te betreden. Bij buren of aangelanden wordt geen advies of bestrijding uitgevoerd zonder hun uitdrukkelijke melding van ratten en vraag om advies.