×

Mobiliteitsswitch

Vlaanderen stelt het openbaar vervoer af op de vraag

Met de nieuwe mobiliteitsvisie zet Vlaanderen in op openbaar vervoer dat afgestemd is op ons fiets- en wegennetwerk.

visie

Vandaag heb je in de stad om de 500 meter een bushalte. Op het platteland is dat om de 750 meter. Om al die haltes te bedienen, leggen bussen vaak lange routes af met een even lange reistijd. Máár: op tal van plaatsen rijden er op bepaalde tijdstippen lege bussen en trams, terwijl de bussen en trams op drukke lijnen overvol zitten. De nieuwe mobiliteitsvisie stemt het openbaar vervoer beter af op de vraag: met vaste en frequentere Lijnbussen en -trams op drukke verbindingen en flexvervoer op aanvraag op plaatsen waar minder reizigers aankomen en vertrekken.

De nieuwe mobiliteitsvisie kadert in een meerjarenplan

De Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s én de lokale besturen bereiden deze nieuwe mobiliteitsvisie momenteel voor. De wijzigingen aan het openbaar vervoer passen in een meerjarenplan dat alle aspecten van mobiliteit aanpakt. Het uitgangspunt? Belangrijke bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra ook in de toekomst vlot bereikbaar houden.

Dit meerjarenplan omvat het openbaar vervoer, maar ook de uitbreiding van het fietsnetwerk, een vlottere doorstroming voor het wegverkeer, multimodaal goederentransport, … Zodra de Hoppincentrale operationeel is, wordt de nieuwe mobiliteitsvisie uitgerold.

Combimobiliteit

Combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoermiddelen, is de toekomst. Trein, bus en tram blijven een vaste waarde in ons openbaar vervoernetwerk. We bedienen drukke verbindingen beter met snellere en frequentere Lijnbussen en -trams. Op andere plaatsen vervangt flexvervoer op aanvraag de Lijnverbinding: afhankelijk van je regio boek je op voorhand een Hoppinbus, -taxi, -fiets of -wagen.

Zo combineren we in de toekomst vaker verschillende vervoermiddelen om onze route af te leggen. Overstappen doe je op een Hoppinpunt, een knooppunt van verschillende vervoermiddelen. De Hoppintaxi brengt je bijvoorbeeld naar het dichtstbijzijnde Hoppinpunt. Daar stap je over op de Lijnbus. Of je neemt een Hoppinfiets voor de laatste kilometers van de tramhalte naar je werk.

Je ziet de Hoppinpunten hier en daar al in het straatbeeld: je herkent ze aan de paarsgroene Hoppinzuil. Je route plannen, flexvervoer boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de Hoppincentrale.

Hoppin

Hoe pakken we dit aan in de Vlaamse Ardennen?

Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio VlaamseArdennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

  • Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag.
  • Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.
  • (Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.
  • Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?

Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten voor. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

visie

Nog info nodig?

Klik hier