Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Wat

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heeft u ook een signalisatievergunning nodig.


Voorwaarden

U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.


In alle andere gevallen dient u een vergunning aan te vragen voor inname van het openbaar domein

Procedure

U vult het 'Aanvraagformulier parkeerverbodsborden' in en mailt dit door naar gemeentewerken@kluisbergen.be of vult het online aanvraagformulier in via bovenstaande knop.

Nadat wij uw aanvraag hebben bevestigd, kan u de borden op de dienst Gemeentewerken afhalen.

Het parkeerverbod dient u ten laatste 10 dagen vooraf aan te vragen.