Waterproblemen na werken

Na de uitvoering van grote wegenis- en rioleringswerken is het mogelijk dat aangelanden geconfronteerd worden met water in de kelder, een probleem dat men niet kende vóór de werken.

Hoe kan dit verklaard worden?

Het is zo dat oude rioleringen vaak in een slechte staat verkeren en tal van lekken vertonen. Langs  deze openingen kan er grondwater binnensijpelen, waardoor de rioolbuis het grondwater draineert. Bij kelders die niet voldoende waterdicht zijn, voorkomt dit drainerend effect dat er water in komt te staan.

Maar het is niet de bedoeling dat een riool grondwater draineert en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert. Via een lekkende riolering sijpelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater.

Het is dus noodzakelijk lekkende rioleringen door nieuwe rioolbuizen te vervangen, maar dit kan inderdaad het grondwaterpeil beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om te allen tijde als een goede huisvader te zorgen voor een waterdichte kelder.

Tijdens het ontwerp van een project wordt onderzocht of de geplande werken invloed hebben op de grondwaterhuishouding. Indien nodig worden er aangepaste maatregelen genomen tijdens de uitvoering van dit project.