×

Ambulante handel

Ambulante handel is de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging, op het openbaar domein.

 

Meer info

De inname van een standplaats op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen.

De standplaatsen op het openbaar domein worden minimum 4 weken op voorhand aangevraagd.

De aanvraag vermeldt de juiste gevraagde plaatsomschrijving (met plan), indien mogelijk een foto van de verkoopstand, de data en uren van de verkopen, gewenste oppervlakte en welke producten zullen verkocht worden.

Er wordt een kopie van de machtiging als werkgever meegestuurd. De aanvraag gebeurt bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter postaangetekend schrijven met ontvangstbewijs.