Woensdagnamiddagopvang

Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag voor kinderen van de basisscholen van Kluisbergen (kleuters en lager onderwijs), die in Kluisbergen wonen of er school lopen.

Info

De doelstelling is om tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan kinderopvang op woensdagnamiddag tijdens de schoolperiode.

Openingstijden
Woensdagnamiddag van 12.30 u. tot 17.00 u. (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties en op feestdagen).

Locaties
De gemeente Kluisbergen organiseert de buitenschoolse kinderopvang op volgende locaties:

  • GBS De Start Berchem: Kloosterstraat 24, 9690 Kluisbergen
  • GBS De Start Ruien: De Pacht 12, 9690 Kluisbergen.

De verschillende scholen staan in voor het vervoer naar bovenvermeld locaties. De ouders halen de kinderen af op deze locatie.

Procedure

  • Voor elk deelnemend kind moet een inschrijvingsformulier ingevuld worden, dit moet per kind slechts één keer ingevuld worden.
  • Dit inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd bij de eerstvolgende opvang, dit kan via de school gebeuren.

Bedrag

  • 1,50 euro per begonnen uur (laatste half uur = 0,75 euro).
  • Vanaf het 3de kind van hetzelfde gezin is het toezicht gratis.

Regelgeving

Reglement buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag