Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De gemeente Kluisbergen heft voor het jaar 2021 bovenop de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 100 opcentiemen.