×

#PlekVrij

De Verenigde Naties schat dat sinds de Russische inval in Oekraïne ruim een half miljoen mensen op de vlucht zijn. Ook ons land bekijkt hoe we de vluchtelingenstroom kunnen opvangen.

De federale overheid voorziet een onthaalcentrum in Brussel. Daar worden Oekraïners geregistreerd, vragen ze automatische bescherming aan en krijgen ze kort onderdak.

Daarna gaan ze naar de verschillende gemeentes in België voor tijdelijke huisvesting. Net daarom is het belangrijk om ook zicht te krijgen op de opties in Kluisbergen.

Voorlopig kunnen wij enkel opvangplekken inventariseren. Van zodra er meer details gekend zijn over de Oekraïners in onze gemeente, zullen we contact opnemen met de inwoners op onze registratielijst.

Wil je solidair zijn en tijdelijk onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen, in afwachting van een definitieve plaats om te wonen? Heb je één of meerdere vrije opvangplaatsen in huis? Dit kan gaan om vrije kamers bij je thuis, een woning, appartement of studio, logieskamers ... met kwalitatieve slaapplaats en sanitair.

Meld je opvangmogelijkheden via onderstaand formulier.

Let op: de informatie wordt op vraag van de federale overheid verzameld, om een inschatting te maken van de beschikbare tijdelijke noodhuisvesting specifiek voor dit doel. Als er effectief beroep op jouw aanbod zou worden gedaan, wordt er vooraf steeds met jou contact genomen om de concrete mogelijkheden te bekijken.

Crisishuisvestingsplaats is geschikt voor
Voer uw antwoord in