Organiseer een buurtfeest of evenement

Een feest of een fuif organiseren is geen sinecure.
Elk evenement vergt heel wat voorbereiding, onderbouw en nazorg.
Bovendien dien je als organisator een aantal regels en voorschriften op te volgen.

Om ervoor te zorgen dat je als organisator geen zaken over het hoofd ziet, werd een aanvraagformulier voor evenementen opgemaakt.
Dit aanvraagformulier werd opgesteld samen met de politiediensten en de gemeentebesturen van de politiezone Vlaamse Ardennen. Met dit formulier is het de bedoeling om alle informatie over het evenement in één document te bundelen. Dit document kan dan door de verschillende diensten gebruikt worden voor de nodige adviesverstrekking.

Wij vragen dan ook aan alle organisatoren van een evenement om dit aanvraagformulier aandachtig te lezen en in te vullen.

Ook volgende sites bieden je nuttige info als je een fuif of evenement wil organiseren:

www.fuifpunt.be
www.sabam.be
www.ikgebruikmuziek.be
www.vigilis.be

U kan natuurlijk ook steeds terecht bij onze gemeentelijke diensten.