Erkenning als sportclub

Komen in aanmerking voor erkenning als sportclub:

 • Vereniging zonder winstgevend doel
 • Feitelijke vereniging

Voorwaarden

  De sportclub moet:

  • zijn hoofdwerking ontplooien op het grondgebied van Kluisbergen
  • een open vereniging zijn waarvan iedereen lid kan worden
  • een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens personen
  • minimum 10 actieve sportende leden hebben

  Procedure

  De aanvraag tot erkenning wordt door de sportclub ingediend bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren.