Erkenning als vereniging

Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement kunnen erkend worden als culturele of socio-culturele vereniging en kunnen subsidies ontvangen op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.

De voorwaarden om erkend te worden als culturele of socio-culturele vereniging zijn opgenomen in het erkeningsreglement.