Impulssubsidie sportclubs

Door het gemeentebestuur van Kluisbergen worden impulssubsidies uitgekeerd aan sportclubs, die beschikken over gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en / of Jeugdsportcoördinatoren, volgens de voorwaarden die worden vastgelegd in dit subsidiereglement.

Meer info

Het impulssubsidiereglement 2009-2013 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2008
Alle, door het gemeentebestuur van Kluisbergen, erkende sportclubs (zie erkenningsreglement) kunnen impulssubsidies ontvangen mits ze aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
In 2009 kunnen ook andere, door het Gemeentebestuur erkende sportclubs, die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie, van deze subsidie genieten.
(zie besluit van de Vlaamse Regering(dd 19-09-2008) ter uitvoering van het decreet op de Sport voor Allen )

De totale subsidiebedrag wordt verdeeld aan de hand van volgende punten

  • Stimuleren tot volgen van opleidingen
  • Stimuleren tot deelname aan vorming
  • Stimuleren tot organiseren van vorming / opleiding
  • Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
  • Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren

Procedure

Het aanvraagformulier en de bewijsstukken moeten binnengegeven worden bij de sportdienst vóór 1 oktober van het jaar waarin de subsidie aangevraagd wordt. Na advies van het bestuur van de sportraad, kunnen de subsidies goedgekeurd worden door de gemeenteraad.