Subsidie voor evenementen

De gemeente Kluisbergen geeft een subsidie voor bijzondere evenementen en projecten van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

De subsidie wordt toegekend aan de gemeentelijke adviesraden voor een evenement dat kadert binnen de vooropgestelde doelstellingen van de betreffende adviesraad.
Elke gemeentelijke adviesraad kan maximaal één keer per jaar gebruik maken van deze toelage.
De toelage dient enkel voor de organisatiekosten.

Procedure

De subsidie wordt toegekend aan de gemeentelijke adviesraden voor een evenement dat kadert binnen de vooropgestelde doelstellingen van de betreffende adviesraad.
Elke gemeentelijke adviesraad kan maximaal één keer per jaar gebruik maken van deze toelage.
De toelage dient enkel voor de organisatiekosten.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 1000,00 euro per evenement.