Subsidie voor jongeren tot 18 jaar aangesloten bij een sportclub of sportinstantie

Door het gemeentebestuur worden subsidies ter beschikbaar gesteld als tussenkomst in het lidgeld voor een sportclub of een sportinstantie voor Kluisbergense kinderen tot de leeftijd van 18 jaar

Voorwaarden

Alle Kluisbergense kinderen, gedomicilieerd in Kluisbergen op moment van aanvraag, tot en met de leeftijd van 18 jaar ,met inbegrip van het volledige kalenderjaar waarin het kind 18 jaar is geworden, komen jaarlijks in aanmerking voor een tussenkomst in het lidgeld voor een sportclub of sportinstantie

Procedure

Het aanvraagformulier moet ingevuld en op eer ondertekend worden door de voorzitter van de erkende sportclub of de beheerder van de sportinstantie waarvan het kind lid is en ook effectief actief deelneemt aan de sportactiviteiten. Om geldig te zijn moet er bij dit aanvraagformulier een officieel bewijs van betaling van het lidgeld gevoegd worden.
Het aanvraagformulier wordt, volledig ingevuld, samen met een bewijs van het betaalde lidgeld teruggestuurd naar de sportdienst van Kluisbergen en dit ten laatste op 1 december van ieder begrotingsjaar.

Bedrag

25,00 euro