Subsidies aan sportclubs

Aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier indienden, worden subsidies verleend.

Meer info

De erkenning van de sportclubs gebeurt aan de hand van het erkenningreglement voor sportclubs.
Naast de subsidie voor sportclubs wordt een subsidie voorzien voor de sportraad, de scholen die deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten en voor organisatoren van sportevenementen.
De subsidies worden berekend op grond van de gegevens en de activiteiten betreffende het verlopen werkingsjaar (01/09 – 31/08). De subsidies worden aan de erkende plaatselijke clubs toegekend op grond van de door hen ontwikkelde activiteiten.

Procedure

Het aanvraagformulier voor subsidies, wordt vanuit de sportdienst naar de clubs toegezonden
AI deze bewijsstukken moeten binnengegeven worden bij de sportdienst vóór 1 oktober van het jaar volgend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie gevraagd wordt. Na advies van het bestuur van de sportraad, kunnen de subsidies goedgekeurd worden door de ge