×

Huurtoelage van het OCMW

Een huurtoelage wordt toegekend aan personen die een woning huren en geen ander bebouwd onroerend goed in eigendom hebben.

Voorwaarden

U dient ingeschreven te zijn bij de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) voor een sociale woning.

Het inkomen mag maximum bedragen:

  • van samenwonenden: 1356,54 EUR/maand
  • van een alleenstaande: 1057,40 EUR/maand
  • van personen met een gezin ten lasten: 1356,54 EUR/maand

Voor de berekening van het inkomen mag de huurprijs afgetrokken worden tot een maximum van 300,00 EUR.  Kinderbijslag komt niet in aanmerking voor de berekening van het inkomen.
Er wordt echter geen huurtoelage toegekend indien de huurprijs hoger is dan 600,00 EUR en lager is dan 350,00 EUR

Procedure

U doet uw aanvraag bij de sociale dienst.  Op de daaropvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt uw aanvraag behandeld.  Bij een positieve beslissing van de OCMW-raad ontvangt u maandelijks de huurtoelage.

De bedragen van de huurtoelage variëren van 20,00 EUR tot 60,00 EUR per maand

Bedrag toelage

Berekend inkomen
samenwonenden

Berkend inkomen
alleenstaande

Berekend inkomen
personen met een
gezin ten laste

60,00 EUR

1156,54 EUR

867,40 EUR

1156,54 EUR

50,00 EUR

1206,54 EUR

917,40 EUR

1206,54 EUR

40,00 EUR

1256,54 EUR

967,40 EUR

1256,54 EUR

30,00 EUR

1306,54 EUR

1007,40 EUR

1306,54 EUR

20,00 EUR

1366,54 EUR

1057,40 EUR

1356,54EUR

Regelgeving

Reglement betreffende de huurtoelages goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27.03.2006 en
gewijzigd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 29.01.2007 en gewijzigd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27.06.2016