×

Buurt Informatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied dat, onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie uitwisseling tussen de burger en de politiedienst, op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te  patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een Buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven helpen voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

Ontstaan

De buurtinformatienetwerken ontstonden in het midden van de jaren ’90, in het zuiden van West-Vlaanderen. In die periode teisterde de Noord-Franse Kappa-bende deze streek met een golf van ramkraken in winkels. Bij de bevolking groeide een sterk onveiligheidsgevoel en de wil om hieraan iets te veranderen nam sterk toe.

Een eerste initiatief waren de “burgerwachten”, die o.a. in Dadizele de kop opstaken. Deze burgerwachten waren echter een kort leven beschoren. Niet verwonderlijk, want dit initiatief was zeer tijds- en arbeidsintensief voor de betrokken burgers. Bovendien was dit initiatief niet zonder risico’s. Bovendien zijn burgerwachten onwettig omdat ze strijdig zijn met de wet op de private milities. Uiteindelijk ontstaat er een beter alternatief: de buurtinformatienetwerken (BIN).

Het BIN is geïnspireerd op het Engelse Neighbourhood Watch. Dit systeem werd na een bezoek aan het Britse Maidstone in 1995 (door een delegatie van de Ieperse Rijkswacht) ontwikkeld naar de normen van de Belgische situatie en wetgeving.
De buurtinformatienetwerken hebben zich vanuit het West-Vlaamse Poperinge verder uitgebreid over de rest van West-Vlaanderen. Daarna volgden Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant. Ook in Wallonië en Brussel zijn reeds BIN’s actief.

Doel

Een buurtinformatienetwerk heeft 2 belangrijke doelstellingen: het veiligheidsgevoel én de meldingsbereidheid verhogen.

BIN in Kluisbergen

De gemeente Kluisbergen telt vier BIN’s (1 per deelgemeente).

BIN-coördinator Kluisbergen

Johan Deveneyns

Adres: Zonnestraat 23, 9690 Kluisbergen

Telefoon: 0477 33 37 83

E-mail: johandevenyns@hotmail.com

Indien je interesse hebt om BIN-lid te worden volstaat het om het inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan de BIN-coördinator. Dit kan zowel via post als via e-mail.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement BIN.pdf