Notariële inlichtingen

Notarissen en Immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van onroerend goederen bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie.

In het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is naast het stedenbouwkundig uittreksel eveneens bijkomende informatie opgenomen betreffende milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, grond- en pandenbeleid en economie, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen.

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt per perceel of per groep van aan elkaar palende percelen die van eenzelfde eigenaar zijn.

Percelen die niet aan elkaar palen, zijn steeds onderwerp van een aparte aanvraag.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Uw aanvraag wordt verwerkt binnen een termijn van 30 dagen.
  • U ontvangt een factuur voor het verschuldigd bedrag.

Bedrag

  • voor vastgoedinlichtingen (incl. uittreksel uit plannen- en vergunningenregister): 75,00 euro per perceel
  • voor vastgoedinlichtingen (excl. uittreksel uit plannen- en vergunningenregister): 25,00 euro per perceel