BPA De Grijve

Het bijzonder plan van aanleg 'BPA De Grijve' gesitueerd in de rand van de dorpskern van Berchem in een zone gesitueerd tussen de Oudenaardebaan en de Berchemstraat werd goedgekeurd via ministrieel besluit van 03.05.1993.