BPA Rosalinde

Binnen de dorpskern van Ruien bevinden zich verschillende waardevolle gebouwen. Deze omgeving heeft ook een landelijk karakter (ondanks de aanwezigheid van de bedrijvigheid in en aansluitend op deze kern). Er zal in de algemene voorschriften (bij de stedenbouwkundige voorschriften) opgenomen worden dat uitbreidingen aan bestaande gebouwen in harmonische samenhang dienen te gebeuren met de bestaande gebouwen. Ook bij het voorzien van nieuwe gebouwen dient dit in harmonie met de omgeving en de aanpalende gebouwen te gebeuren.

Het BPA Rosalinde, goedgekeurd op 1 juni 1982 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Herziening

Het originele BPA Rosalinde dateert reedsvan1 juni 1982 en bleek intussen sterk verouderd. De gemeente werd dan ook meermaals geconfronteerd met verschillende problemen inzake de bestemmingen van diverse percelen. Het BPA diende in herziening te worden gesteld om aan deze problemen te kunnen verhelpen en om te kunnen inspelen op meer recente noden.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het originele plan zijn:

  • de uitbreiding van het kerkhof
  • het voorzien van een groene parking nabij de kern
  • het opnemen van de bestaande scholen(die net buiten het originele BPA lagen)in een zone voor openbaar nut
  • een nieuwe visie op het binnengebied (ingesloten door de spoorwegbedding, de Hazestraat, de Grote Herreweg en de Kapellestraat): dit werd ingekleurd als ‘zone voor groepswoningbouw’ en zal als een totaalproject ontwikkeld worden

De herziening van BPA Rosalinde, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 21 april 2008, kan hieronder geraadpleegd worden.