GECORO

GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De benoeming wordt aan de Bestendige Deputatie ter goedkeuring voorgelegd.

Een mandaat van een GECORO-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad.

Leden

 • Dirk Baert, deskundige - voorzitter
 • Peter Van Wambeke, deskundige
 • Lieven Homble, deskundige plaatsvervanger
 • Sabine Desmedt, deskundige
 • David Pannecoucke, deskundige plaatsvervanger
 • Céline Deconninck, deskundige
 • Peter Malaise, deskundige plaatsvervanger
 • Guy De Vos, werknemersorganisaties
 • Philippe Becel, werknemersorganisaties plaatsvervanger
 • Valerie Clarysse, KMO & industrie
 • Nick Muylaert, KMO & industrie plaatsvervanger
 • Luc Reyntjens, landbouworganisaties
 • Rik Cossement, landbouworganisaties plaatsvervanger
 • Norbert Desmet, milieuorganisaties
 • Dirk Seigneur, milieuorganisaties plaatsvervanger

Vaste secretaris

 •  Debyttere Arne, stedenbouwkundig ambtenaar