Jeugdraad

De jeugdraad is een officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt.  Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur van Kluisbergen.

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over alles wat met de Kluisbergense kinderen, jongeren en het jeugdwerk te maken heeft. Dat kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen maar  ook over fuifruimte, speelinfrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer.  Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

Naast het uitbrengen van adviezen organiseert de jeugdraad ook evenementen voor de jeugd in Kluisbergen.

Toetreden tot de jeugdraad is steeds mogelijk, meer info op 055 23 16 10 of jeugd@kluisbergen.be