MiNaraad

Doelstelling

Het milieu- en natuuradviesorgaan van de gemeente

De milieuraad heeft advies aan het gemeentebestuur, waakt over de gemeentelijke beleidsplannen GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan), ...

Samenstelling

De gemeentelijke milieuraad is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen en uit geïnteresseerde inwoners.

Stemgerechtigde leden

Berteloot Evelien, Groendreef 22 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Cossement Rik, Marvijlestraat 14 te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)
De Pourcq Katrien, Kapoenstraat 9 te 9690 Kluisbergen (sociale raad)
Deschaumes Albert, Pontstraat 28 te 9690 Kluisbergen (seniorenadviesraad)
Desmet Norbert, Dorenstraat 4 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Lietaer Thijs, Stationsstraat 104 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Reyntjens Luc, Hotondstraat 1 te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)
Roeland Lieve, Ronde van Vlaanderenstraat 9 te 9690 Kluisbergen (toerisme)
Van Steenbrugge Freda, Veerstraat 10 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Van Wambeke Koen, Meersestraat 2A te 9690 Kluisbergen (middenstand)
Verbrugge Luk (tevens voorzitter), Weyns 12 te 9690 Kluisbergen (industrie)
Verhelst Johan, Zulzekestraat 79 te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)

Waarnemende leden

Van Maelzaeke Lieve (Vrije Basisschool Berchem)
Wilpart Christiane (Vrije Basisschool Ruien)
Desmet Paul (Gemeentelijke Basisschool 'De Start')
Depraetere Marleen (Cultuur en Toerisme)
Vanhaesebroeck Wim (Sportraad)
Notebaert Fien (Jeugd en Senioren)
Taghon Ann (Milieudienst)
De Keyser Luc (Gemeentewerken)
Lacres José (schepen Openbare Werken)
Vandenabeele Guy (Lokale Politie)
Steingueldoir Kurt (Wildbeheerseenheden Vlaamse Ardennen)
Rommens Paul

Plaatsvervangers

Coetsier Luc, Hoogweg 5 te 9690 Kluisbergen (sociale raad)
De Maeyer Lieve, Hoogweg 16 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Hoornaert Marc, Hoogweg 22A te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)
Keirse Filip, Nophovestraat 3 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Lambrecht Lieven, Zeelstraat 2 te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)
Malaise Peter, Vuntestraat 41 te 9690 Kluisbergen (toerisme)
Muylaert Nick, Molenstraat 116 te 9690 Kluisbergen (middenstand)
Seigneur Dirk, Veerstraat 8 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Van Elstraete Paul, Oudenaardebaan 9 te 9690 Kluisbergen (seniorenadviesraad)
Vandekerkhove Peter, Neerstad 11 te 9690 Kluisbergen (milieu- en natuurverenigingen)
Van Wambeke Lode, Stooktestraat 4 te 9690 Kluisbergen (landbouworganisaties)

Vaste secretaris

Debyttere Arne, milieuambtenaar