Bekina

Dit gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan is in onderzoek en nog niet goedgekeurd.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor de terreinen in eigendom van Bekina, aan beide zijden van de Berchemstraat, en ingesloten tussen de Rozenlaan en de Oudenaardebaan. Het handelt over 2 sites, in eigendom van hetzelfde bedrijf. Namelijk Bekina boots enerzijds en Bekina Indurub en Bekina Compounds anderzijds.
De aanleiding voor de opmaak van het RUP Bekina volgt op de goedkeuring van een planologisch attest.
Het doel van het RUP is het bedrijf rechtszekerheid te verschaffen naar de toekomst toe, en de nodige ruimtelijke mogelijkheden te bieden om de bedrijvigheid naar de toekomst toe te verzekeren. Dit alles binnen een afgelijnd plangebied en ruimtelijk kader.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van donderdag 20 december 2018 tot en met maandag 18 februari 2019.

De start- en procesnota van het RUP ‘RUP Bekina’ kunnen gedurende deze periode ingekeken worden op de gemeentelijke dienst Omgeving in de Berchemstraat 55a te Kluisbergen of op de gemeentelijke website www.kluisbergen.be.

Daarnaast wordt op woensdag 23 januari 2019 om 19.30 uur een participatiemoment georganiseerd in de gemeentelijke zaal De Brug, Brugzavel 25c te Kluisbergen.