Ontsluitingsstructuur Berchem

Het beoogde Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft als doel om de nodige planologische randvoorwaarden te realiseren voor dit project (een deel van dit project ligt immers in een agrarisch gebied).

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ontsluitingsstructuur Berchem, goedgekeurd op 19 april 2012 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, kan hieronder geraadpleegd worden