Oudenaardebaan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oudenaardebaan, goedgekeurd op 26 april 2012 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, kan hieronder geraadpleegd worden.