Agenda en verslagen

De raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe maandelijks, elke vierde donderdag van de maand. Met uitzondering van beraadslaging over personen zijn de vergaderingen openbaar. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, gelegen in de Parklaan 16 te Kluisbergen. De zitting begint om 20.00 uur.

Door de coronapandemie vindt de raad voor Maatschappelijk Welzijn online plaats. De zitting is live te volgen via de gemeentelijke Facebookpagina.

Van zodra deze beschikbaar zijn, kan je hieronder de agenda, de besluitenlijst, de notulen en het zittingsverslag van elke zitting downloaden.

Vanaf 1 juli 2021 kan je via onderstaande knop de documenten downloaden.

Zittingen raad voor Maatschappelijk Welzijn 2021

Verslagen afgelopen jaren