Ondersteuningsnetwerk

In september 2015 werd het M-decreet ingevoerd met de bedoeling om leerlingen met extra zorgen de nodige ondersteuning te geven in het gewoon onderwijs. Sinds september 2017 werden er ondersteuningsteams opgericht om de leerkrachten in het gewoon onderwijs te begeleiden bij het omgaan met deze leerlingen.

Onze school heeft ervoor gekozen om samen te werken met het ‘SYM-team’. SYM betekent ‘samen’. Samen gaan wij immers op weg naar sterk onderwijs voor iedereen. De bedoeling daarbij is om de leerkrachten, de klas en de school daarin bij te staan. Het SYM-team bundelt haar kennis en ervaring om tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen en de school.

Vooraleer de ondersteuning voor leerlingen met extra noden kan opgestart worden, moeten er een aantal stappen doorlopen worden met school en CLB. Vertrekkende vanuit die extra noden, biedt het SYM-team flexibele en op maat gemaakte ondersteuning. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de zorgvragen binnen de school. De leden van het SYM-team zijn regelmatig op school en op de klasvloer aanwezig.