Levensbeschouwing

In onze kleuterscholen worden er geen levensbeschouwelijke lessen of activiteiten gegeven.

Vanaf het eerste leerjaar kiezen de ouders een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer. Ze maken hun keuze bekend op een formulier dat ze van de school ontvangen.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de lagere school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.

De ouders kunnen op het einde van elk schooljaar hun keuze wijzigen voor het volgende schooljaar. Ze vragen dan een nieuw formulier bij de directeur en bezorgen hem dit ten laatste op 30 juni. De keuze kan dus niet meer gewijzigd worden bij het begin van het schooljaar. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.