Lesuren en opvang

Een overzicht

 

GBS De Start Berchem

GBS De Start Ruien

Begin ochtendtoezicht

06.45

06.45

Begin ochtendlessen

8.45
(bel om 8.40)

8.45
(bel om 8.40)

Ochtendspeeltijd

10.25 tot 10.45

10.25 tot 10.45

Einde ochtendlessen

12.00
(op woensdag om 11.35)

12.00
(op woensdag om 11.35)

Einde middagtoezicht op woensdag

12.00

12.00

Middagpauze
(niet op woensdag)

12.00 tot 13.10
(op vrijdag tot 13.20)

12.00 tot 13.10
(op vrijdag tot 13.20)

Begin namiddaglessen

13.10
(op vrijdag om 13.20)

13.10
(op vrijdag om 13.20)

Namiddagspeeltijd
(niet op woensdag & vrijdag)

14.50 tot 15.10

14.50 tot 15.10

Einde namiddaglessen

16.00
(op vrijdag om 15.00)

16.00
(op vrijdag om 15.00)

Begin avondtoezicht

16.00
(op vrijdag om 15.00)

16.00
(op vrijdag om 15.00)

Einde avondtoezicht

18.00
(op vrijdag om 17.00)

18.00
(op vrijdag om 17.00)

Ochtend-, middag- en avondtoezicht

 • Ochtendtoezicht
  • Van bij de aanvang tot 7.30 uur: € 0,50
  • Van 7.30 uur tot 8.00 uur: € 0,50
  • Na 8.00 uur: GRATIS
    
 • Middagtoezicht: GRATIS
   
 • Avondtoezicht:
  • Voor 16.45 uur: GRATIS
  • Van 16.45 uur (op vrijdag 15.45 uur) tot 17.30 uur (op vrijdag 16.30 uur): € 0,50
  • Van 17.30 uur tot 18.00 uur: € 0,50

Voor het 2de kind van hetzelfde gezin betaalt men 50 % van deze prijs; het derde kind van hetzelfde gezin maakt gratis gebruik van deze dienst.

Woensdagnamiddagopvang

Ook op woensdagnamiddag kan je bij ons terecht voor opvang.

Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag voor kinderen die in Kluisbergen wonen of er school lopen. Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden.

De gemeente Kluisbergen organiseert de buitenschoolse kinderopvang op volgende locaties:

 • Gemeentelijke Basisschool De Start Ruien
  De Pacht 12
  9690 Kluisbergen
   
 • Gemeentelijke Basisschool De Start Berchem
  Kloosterstraat 24
  9690 Kluisbergen

De prijs

 • 1,50 euro per begonnen uur (voor het laatste begonnen half uur, 16.30 uur-17.00 uur, bedraagt het tarief 0,75 euro).
 • Vanaf het 3de kind van hetzelfde gezin is het toezicht gratis.

Enkele afspraken

 • Voor elk deelnemend kind moet een inschrijvingsformulier ingevuld worden, dit moet per kind slechts één keer ingevuld worden.
 • Dit inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd bij de eerstvolgende opvang, dit kan via de school gebeuren.
 • Woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties of verlofdagen)
 • Er worden geen maaltijden, koekjes en/of drankjes voorzien. Indien gewenst kan u uw kind een boterham, koek of drankje meegeven naar de opvang.
 • De ouders halen de kinderen af op de plaats van de opvang. Ze ondertekenen om aan te geven dat ze hun kind afgehaald hebben en dat ze akkoord gaan met het uur van afhalen.
 • Ouders dienen de openingsuren van de opvang te respecteren. Wanneer men vermoedt dat men te laat zal zijn (omwille van file, panne, ongeval, …) wordt men verzocht de opvang te verwittigen, zodat ook de kinderen kunnen gerustgesteld worden.
 • Voor kinderen die te laat worden afgehaald, zal een vergoeding van 2,00 euro per begonnen kwartier per kind worden aangerekend.
 • Kinderen die zelfstandig de opvang mogen verlaten, dienen hiervoor schriftelijke toestemming te hebben van de ouders.
 • Bij ongeval tijdens de opvang, worden de ouders of de beschikbare contactpersoon onmiddellijk gewaarschuwd. Indien nodig wordt ook onmiddellijk de dokter of de 100 gewaarschuwd. In geval van ongeval dient het formulier van Ethias “Aangifteformulier, verzekering tegen lichamelijke ongevallen” ingevuld te worden en zo snel mogelijk (binnen de 24 uren) binnengebracht te worden.
 • Indien het kind medicatie dient te nemen dient dit schriftelijk meegedeeld te worden.

Noodgevallen

In noodgevallen kan u terecht op volgende nummers:

 • 112 indien levensbedreigend
 • 0472 42 17 58 (telefoonnummer begeleidster Ruien – Manijola Houfflin)
 • 0496 93 29 17 (telefoonnummer begeleidster Berchem – Cecile Planchon)
 • 055 23 16 10 (telefoonnummer onthaal Kluisbergen)
 • 055 23 16 32 (telefoonnummer coördinator – Fien Notebaert)

Verzekering

 • Voor alle kinderen is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij Ethias.
 • Zijn niet verzekerd : opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk toebrengen van lichamelijke letsel bij derden: dit valt ten laste van de ouders

Meer info hierover vind je in ons schoolreglement.