Inschrijven

In onze kleuterschool

De kleuterschool is een nieuwe ervaring voor elk kind. De kijk op de wereld van uw kind wordt verruimd en het krijgt nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.

Je kind moet echter 2,5 jaar zijn om te kunnen starten op school. Het start ten vroegste op de 1ste instapdatum nadat uw kind die leeftijd heeft bereikt.

Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is belangrijk zijn ontwikkelingsniveau te respecteren en in te schatten of het de stap naar de kleuterschool al kan zetten. De meeste kinderen zijn klaar voor de kleuterschool op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar.

De instapdata zijn de volgende:

  • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie;
  • de 1ste schooldag van februari;
  • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen vanaf 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Je hoeft niet te wachten op de instapdata om je kind in te schrijven. Kom zeker al eens kennis maken.

Onze scholen organiseren elk jaar in maart een opendeurdag. Je bent van harte welkom. Houd zeker onze website in de gaten.

Je kan steeds een afspraak maken met de school om een bezoekje te brengen.

Leuke tools om je kind te helpen bij De Start!

Instapdatum berekenen

Bereken hier de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind. Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

Zindelijkheid

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool. We verwachten mag wel dat je aan de zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid.

Niet verplicht, wel een aanrader

De eerste jaren in het kleuteronderwijs zijn in Vlaanderen niet verplicht. Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Je hoeft je kind niet opnieuw in te schrijven als het bij ons in het lager onderwijs start.

Schoolverandering

Je kan je kind dat school loopt in een andere school ten alle tijden inschrijven in één van onze scholen. Je maakt best wel een afspraak, zodat we voldoende tijd kunnen vrijmaken.