Schoolspullen

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Het vraagt ook geen bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.

De school biedt materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school. Hierbij gelden ook volgende afspraken.

  • Materiaal dat door leerlingen beschadigd wordt, wordt door de ouders tegen kostprijs vergoed of vervangen (bijv. een leerling maakt zijn gekregen balpen stuk; deze wordt door de ouders vervangen).
  • Bij verlies van materiaal door de leerlingen, wordt dit door de ouders vervangen.
  • Materiaal dat opgebruikt is, wordt door de school vervangen (bijv. het potlood van een leerling is op; dit wordt door de school vervangen bij afgifte van de resten).
  • Er wordt geen schrijfgerei van de school zonder toestemming meegenomen naar huis.

Verder zijn er nog een aantal zaken waar de ouders zelf moeten voor zorgen.

Meer info hierover vind je in ons schoolreglement.