Lichamelijke opvoeding

Zowel in onze kleuterscholen als in de lagere scholen krijgen de kinderen lessen lichamelijke opvoeding van een leermeester. Daarnaast kan de klasjuf ook nog instaan voor één of meer bewegingsmomenten in de week.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding in de derde kleuterklas verwachten we dat de kinderen beschikken over een paar goede turnpantoffels. Die kunnen op school bewaard worden.

Vanaf het eerste leerjaar kopen de ouders een turn T-shirt en een turnzak aan.

Vanaf de tweede kleuterklas gaan de kinderen ook tweewekelijks zwemmen in het Stedelijk zwembad van Ronse. In de derde graad is dit maandelijks.