Leerlingenraad

De leerlingenraad plant, stelt vragen, wisselt ideeën uit en doet voorstellen. 

We vergaderen één keer per maand. Ook de ideeën van de andere leerlingen op onze school worden gehoord.
De leerlingen kunnen hun vragen, ideeën en voorstellen posten in de rode postbus die te vinden is op school.
Alle leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux.
Hun vragen krijgen een eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de personeelsvergadering.