2de leerjaar

Welkom in het 2de leerjaar

In onze klas...

  • doen we allemaal ons best, leren we taal en rekenen, vertellen we verhalen en luisteren we naar elkaar;
  • zijn we creatief bezig en leren we van onze fouten;
  • eten en drinken we samen, spelen en lachen we veel, respecteren we elkaar en iedereen is welkom!

Juf Nancy & Juf Evy